bip.gov.pl

Przedmiot działalności

 Zadaniem Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie pomocy doraźnej w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia, oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. Do zadań Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o. o. należy w szczególności:

  • Udzielanie pomocy medycznej w miejscu wypadku lub zachorowania,
  • Zapewnienie doraźnej pomocy medycznej w większych zbiorowiskach ludzi jeżeli nie ma możliwości zapewnienia takiej pomocy przez inne podmioty lecznicze,
  • Organizowanie i koordynowanie oraz pomoc w akcjach ratowniczych w razie klęsk żywiołowych, katastrof i w innych akcjach jeżeli ich rozmiary przekraczają możliwości udzielenia poszkodowanym natychmiastowej pomocy medycznej przez właściwe terenowo oddziały pomocy doraźnej,
  • Przewóz osób chorych, którym stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych środków lokomocji lub w innych uzasadnionych okolicznościach, oraz koordynowanie tych przewozów,
  • Prowadzenie rejestracji zgłoszeń i udzielanie informacji o chorych, którym pomoc została udzielona,
  • Przekazywanie informacji właściwym instytucjom o pomocy udzielonej przez zespoły wyjazdowe Spółki,
  • Analiza i przekazywanie informacji odpowiednim organom i instytucjom,
  • Realizacja zadań na potrzeby obronne państwa w zakresie pomocy medycznej
  • Organizowanie szkoleń,
  • Dokonywanie diagnostyki i napraw pojazdów mechanicznych.


Opublikował: Marcin Gadacz
Publikacja dnia: 20.03.2016
Podpisał: Marcin Gadacz
Dokument z dnia: 20.03.2016
Dokument oglądany razy: 2 463