Menu Zamknij

Formularz szkoleniowy

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczam, że podlegam obowiązkowi doskonalenia zawodowego zgodnie z ustawą o Państwowym
Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz.U. 2013 poz. 757 z późn.zm.) *

DANE UCZESTNIKA:

DANE DO FAKTURY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osbowych przez Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o.,
do celów związanych z rekrutacją na kurs/seminarium oraz wystawieniem faktury VAT. *
Zgoda na przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych przez Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie.
Zgoda na wysyłanie informacji marketingowych
Oświadczam, że wszystkie przedstawione dane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą i jestem
świadomy/a odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu Karnego za przedstawienie nieprawdy lub jej zatajenie. *
Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania powiadomień o seminariach, szkoleniach, promocjach lub innych
działaniach marketingowych kliknij w link rezygnacji: Rezygnacja z mailingu. Szczegółowe informacje znajdziecie w dziale Prywatność