Menu Zamknij

Informacja dla osób g/Głuchych

Osoba g/Głucha lub głuchoniewidoma (osoba uprawniona) może nieodpłatnie skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika załatwiając sprawy w Wielkopolskim Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o., zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824). 

Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza powinna wypełnić wniosek
o udostępnienie usługi tłumacza i złożyć go:

  • pocztą: Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 , 62- 510 Konin,
  • pisemnie – za pomocą poczty elektronicznej: wcrm@pogotowie-konin.net ,
  • pisemnie – za pomocą faxu: nr 63 243 42 42 ,
  • telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej: nr 63 245 19 51.

Zapotrzebowanie na usługę tłumacza języka migowego trzeba zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działa w oparciu  między innymi o przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Sprawy Spółki prowadzi Zarząd. 

Domeną Spółki jest świadczenie usług zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne. Jednocześnie Spółka świadczy usługi z zakresu transportu sanitarnego oraz w nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Sprawy interesantów załatwiane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00.

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, uprzejmie informujemy, że w Wielkopolskim Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o.,

są następujące usługi wspierające komunikowanie się dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi”:

  • faksem pod nr 63 243 42 42,
  • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej tel. 63 245 19 51,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: wcrm@pogotowie-konin.net ,
  • za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin.

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Spółce.

Osoba przybrana powinna mieć ukończone 16 lat.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawiona nie będzie mogła skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie zapewnia możliwość korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego co najmniej na trzy dni robocze wcześniej, za pomocą umieszczonego na stronie www.

Pliki do pobrania:

Wniosek o udostępnienie usługi tłumacza wersja edytowalna i do druku.