Menu Zamknij

Informacja o pozyskanych środkach z Unii Europejskiej

Informacja o pozyskanych środkach z Unii Europejskiej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Działanie: 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego” aplikowała o środki  na realizację projektu pt. „Poprawa jakości i efektywności usług medycznych dla pacjentów miasta Konina i powiatu konińskiego poprzez zakup ambulansów wraz z wyposażeniem”.

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową Stacja znalazła się na 11 miejscu listy rankingującej o środki.

W ramach złożonego projektu zakupiono dwa ambulanse z wyposażeniem. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie otrzymała 85 % refundacji poniesionych nakładów tj. 567.119,49 PLN z całkowitej wartości projektu – tj. 674.663,53 PLN.

Ambulanse służą mieszkańcom miasta Konina i powiatu konińskiego w sytuacjach ratujących życie ludzi.