Menu Zamknij

Zakup ambulansów medycznych z wyposażeniem, środków ochrony indywidualnej dla zespołów ratownictwa medycznego oraz środków do dezynfekcji w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 oraz innych chorób zakaźnych

Ambulanse_Covid-19 dla WCRM w Koninie

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. jest beneficjentem projektu pn.:

“ZAKUP AMBULANSÓW MEDYCZNYCH Z WYPOSAŻENIEM, ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ORAZ ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 ORAZ INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH” – POIS.09.01.00-00-0386/20

informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC