Menu Zamknij

Program “Mały Ratownik”

"MAŁY RATOWNIK"

Realizuje program z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
Zapraszamy do współpracy samorządy i podległe im placówki oświatowe.

Temat zajęć obejmuje

Celem kształcenia jest zapoznanie, pogłebienie i aktualizacja wiadomości z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci
i młodzieży szkolnej.

Uczeń zdobędzie umiejętności jak:

Adresaci programu:

Metody nauczania:

Środki dydaktyczne:

Prowadzący:

Planowany czas zajęć:

Zapraszamy do współpracy 
tel. 063 245-19-51
tel. kom. 660-730-465